Instrukcja

To jest przykładowa treść strony... Aby ją zmienić, wczytaj ten plik (index.html) w edytorze (X)HTML, odszukaj w kodzie źródłowym strony wyrażenia:

<!--TRESC-->

oraz

<!--/TRESC-->

i umieść pomiędzy nimi własny tekst.

Pomiędzy <!--LOGO--> a <!--/LOGO--> można wpisać tekst, który pojawi się na szczycie strony. Można tam wstawić obrazek logo:

<img src="logo.jpg" alt="Park Linowy Kamrat" />

Pomiędzy <!--LINKI--> a <!--/LINKI--> można wstawić powtórzoną nawigację, czyli najważniejsze linki w serwisie, do których powinien być ułatwiony dostęp. Do wpisywania linków użyj znaczników wykazu:

<ul>
<li><a href="...">...</a></li>
<li><a href="...">...</a></li>
<li><a href="...">...</a></li>
</ul>


Oczywiście można tutaj równie dobrze wpisać zwykły tekst.

Aby dodać dodatkowy blok menu, odszukaj w kodzie źródłowym fragment zawarty pomiędzy:

<!--MENU-->

a

<!--/MENU-->

i skopiuj go bezpośrednio poniżej.

Możesz zmienić nagłówek menu, wpisjąc własny tekst pomiędzy <!--NAGLOWEK MENU--> a <!--/NAGLOWEK MENU-->.

Możesz zmienić zawartosc bloku menu, wpisjąc własny tekst pomiędzy <!--ZAWARTOSC MENU--> a <!--/ZAWARTOSC MENU-->. Do wpisywania linków użyj znaczników wykazu:

<ul>
<li><a href="...">...</a></li>
<li><a href="...">...</a></li>
<li><a href="...">...</a></li>
</ul>

Grafika

Aby szablon stał się kompletny, należy przygotować w dowolnym programie graficznym dodatkowe obrazy, które będą stanowiły tło graficzne odpowiednich elementów strony i zapisać je w tym samym katalogu, co plik style.css:

background.gif
Ogólne tło dokumentu, widoczne w wyższych rozdzielczościach ekranu po bokach.
linki.gif
Tło pod linkami powtórzonej nawigacji. Szerokość tego elementu to 750 pikseli, ale zwykle w tym przypadku lepszy efekt przyniesie niewysokie tło o szerokości 1 piksela, które zostanie powielone poziomo.

UWAGA! W nazwach plików wielkość liter ma znaczenie, tzn. np.: background.GIF to nie jest to samo co background.gif

Tworzenie podstron

Zasadniczo, aby utworzyć nową podstronę serwisu, trzeba skopiować cały ten dokument (index.html), zmienić w nim treść (zobacz początek tego opisu) i zapisać pod inną nazwą w pliku z rozszerzeniem *.html - np. podstrona.html. Proces ten można uprościć budując szablon w języku skryptowym PHP. Jeśli nie znasz lub nie masz dostępu do tego rodzaju skryptów, możesz w miejsce treści w pliku index.html wstawić ramkę pływającą:

<iframe name="p" src="start.html" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe>

(start.html to nazwa strony głównej z treścią - to nie jest index.html!), a do wszystkich linków z menu dodać atrybut:

<a target="p" href="strona.html">...</a>

Można również skorzystać ze skryptu opublikowanego w serwisie Kurs HTML w rozdziale Skrypty/AutoIFRAME, który automatycznie dopasuje wysokość ramki pływającej do jej zawartości.

Prawa autorskie

Możesz wykorzystać ten szablon to budowy dowolnej strony WWW - również komercyjnej. Oczywiście możesz się także podpisać, jako autor treści na niej zawartych.

Będzie mi bardzo miło, jeżeli wstawisz na swojej stronie banner, button lub chociaż link do serwisu Kurs HTML (bannery i buttony znajdziesz w serwisie), ale nie jest to wymagane.

© Park Linowy Kamrat
[Enter code here]