Regulamin Parku Linowego KAMRAT

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem, podpisaniu stosownego oświadczenia, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 3. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Parku.
 4. Wejście na przeszkody w Parku może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora.
 5. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów i stosować się do regulaminu.
 6. Jeśli uczestnicy nie będą przestrzegać regulaminu lub nie będą stosować się do zaleceń obsługi, mogą być narażeni na różnego rodzaju urazy, za które organizator nie odpowiada.
 7. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji Parku Linowego.
 8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, powinny poinformować o tym fakcie obsługę lub nie powinny korzystać z atrakcji Parku Linowego.
 9. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu obiektu.
 10. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione, bez nadzoru, na terenie Parku.
 11. Właściciel Parku Linowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na terenie obiektu poza godzinami pracy.
 12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:
 • Osoby korzystające z atrakcji Parku Linowego mają udostępniany, na czas zabawy, sprzęt asekuracyjny (uprząż z lonżami, bloczek zjazdowy oraz kask) umożliwiający bezpieczną zabawę na wysokości.
 • Tylko instruktor zakłada powierzony sprzęt zabezpieczający, a po jego założeniu niedopuszczalne są jakiekolwiek samodzielne przy nim zmiany.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów. Ewentualnie należy je całkowicie zdjąć.
 • Osoby noszące długie włosy powinny je związać lub schować pod kaskiem tak, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 • Na przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba, natomiast na podeście wokół drzewa mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Pokonując przeszkody, posługujemy się: lonżami wyposażonymi w komunikujące się ze sobą karabinki oraz systemem kluczy znajdujących się na linach asekuracyjnych. Oznacza to, że przepinając karabinki w kolejny punkt, zaczynamy od otwartego karabinka. Następnie zamykamy go, korzystając z umieszczonego na linie klucza i przesuwamy do przodu - przed klucz. Zamknięty dotychczas karabinek - otwiera się i przepinamy go przed karabinek, będący już na linie asekuracyjnej.
 • Punkty przepięć wyposażone są w klucze umożliwiające dalsze pokonywanie trasy.
 • Jeśli na linie stalowej, przed kluczem, występuje kolor żółty oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Wówczas, jako pierwszy, wpinamy w linę bloczek zjazdowy, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Następnie przepinamy karabinki tak, aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy, a za nim lonże asekuracyjne.
 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko jednej lonży bloczka.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 • Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu, nie należy wyciągać rąk w kierunku materaca.
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko zgiąć je w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, to wtedy należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy otwarty karabinek, wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa i zamykamy na kluczu. Następnie wypinamy bloczek zjazdowy i wpinamy go do ucha u boku uprzęży. Jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na linie zjazdowej i wpinamy go w kolejny punkt przepięcia.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.
 • Przy pokonywaniu przeszkód pionowych np.: ścianki wspinaczkowe, drabiny jakubowej, pala buszmena, itp. karabinki lonży asekuracyjnych muszą znajdować się powyżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających samodzielne zakończenie pokonywania trasy, należy wezwać obsługę Parku Linowego - zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Osobom, które zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim niewłaściwym zachowaniem przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Wszelkie zdarzenia, kontuzje, złe samopoczucie, a także zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności finansowej i karnej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przerwania działalności Parku w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (burza, intensywne opady deszczu, silny wiatr, ...), a także możliwość nieudostępnienia obiektu podczas organizowania imprez zamkniętych.

Życzymy udanej zabawy!

© Park Linowy Kamrat 2020 [sp7udb]